PROBLEM

 • Inbrott eller annan åverkan
 • Hårt väder eller explosioner
 • Olyckor med glas inblandat
 • Krossat glas bland varor och i hemmet
 • Skador orsakade av flygande glasskärvor
LÖSNING – KÄNN DIG TRYGG MED SÄKERHETSFILM

 • Säkerhetsfilmen ger ett kraftigt motstånd mot inbrott och åverkan
 • En säkerhetsfilm som är förankrad i ramen håller fast glaset i filmen, även vid explosioner
 • Olyckor minimeras då glaset fastnar i limmet på filmen och inte på personer
 • Det krossade glaset sitter fast i filmens specielutvecklade lim och sanering blir minimal
 • Då glasskärvor och splitter fastar i filmen sprids den inte runt i rummet och kan skada människor eller inredning
 • Dessutom blockeras skadlig UV-strålning som kan bleka och förstöra inredning och skada din hud.

Kontor
Stora glasytor blir allt vanligare i kontorsmiljöer. Det ger ljus och en skön känsla av rymd. En förstärkning av glasytorna med säkerhetsfilm ger en säkrare arbetsmiljö. Varken medarbetare, inredning eller känslig utrustning riskerar att skadas av glassplitter. Samtidigt höjs skyddet mot ovälkomna.

Butiker
Ett krossat fönster. Allt av värde är stulet. Glassplitter i hela lokalen. Kostnader och besvär. Tyvärr ett alltför vanligt scenario. Säkerhetsfilm i kombination med larm och andra stöldskydd, minskar risken för att drabbas.
Skolor
Det som börjar som en lek kan i värsta fall sluta med en olycka och skadade elever. Skolor utsätts tyvärr ofta för vandalism och inbrott. Säkerhetsfilm är det kostnads- effektiva skyddet mot splitterskador och en klok komplettering av övriga person- och stöldskydd.
Industrier
Många industrier jobbar med explosiva material eller med maskiner som arbetar under högt tryck. Laminerat säkerhetsglas, med ett lager plastfilm mellan två eller flera glas, har hittills varit det vanligaste skyddet i sådana arbetsmiljöer. Men vid en kraftig explosion kan glassplitter fortfarande flyga från baksidan av ett lamell glas. En komplettering med säkerhetsfilm löser dessa problem.

Se referensbilder

De optiskt klara säkerhetsfilmerna är transparenta och omöjliga att upptäcka på glas, vilket gör dem till ett perfekt eftermonterat skydd. Till skillnad från många andra filmer är Mälarfilms klara säkerhetsfilmerna antireflexbehandlade och därför närmast osynliga på fönstret. Dina fönster bevarar sitt naturliga utseende dygnet runt. Ingen spegeleffekt eller synlig förändring av glasytan uppstår utan fönstrens naturliga egenskaper bevaras.